0 تومان سبد خرید
سبد خرید شما خالی است

1000 نفر ممبر فعال ایرانی کانال

آدم های واقعی که از راه تبلیغات گسترده وارد کانال شما می شوند , معمولیترین کانال ها در یک روز حداقل ده هزار ممبر می توانند از این راه ممبر جذب کنند

60000 تومان

10000 نفر ممبر فعال ایرانی کانال

آدم های واقعی که از راه تبلیغات گسترده وارد کانال شما می شوند , معمولیترین کانال ها در یک روز حداقل ده هزار ممبر می توانند از این راه ممبر جذب کنند

250000 تومان

تفاوت ممبر فیک و ممبر فعال ایرانی ؟


 

ممبر فیک : ربات ها و افراد غیر واقعی که فقط عدد بالای کانال بالا میرود , ویژگی های ممبر فیک : بازدید ندارند , طبق قوانین رسمی تلگرام بعد از مدتی یکجا از کانال شما حذف می شوند

ممبر فعال ایرانی : افراد واقعی مثل من و شما که از راه تبلیغات وارد کانال شما می شوند و به دلیل اینکه با دیدن تبلیغ با میل شخصی وارد می شوند ماندگاری بسیار بالا در کانال دارند و پست های شما دائما بازدید می شوند

 

برای ورود به کانال و دیدن نمونه کارها اینحا کلیک کنید